Leadership
CreateDate:2022.04.18

Jiangmen Municipal  People’s Government

       Mayor:

Wu Xiaohui
Vice  Mayor:


Liu Jie


Zheng XiaoyiCao Yang

Zhou Peishan
Lin JianshengFeng Xiaogang
Briefing of This Website: Sitemap | Contact Us| About Us
Copyright Jiangmen Municipal People's Government All Rights Reserved