Leadership
CreateDate:2018.12.28

Jiangmen Municipal Committee of Communist Party of

Party Secretary

Lin YingwuVice Party Secretary:

Liu Yi

Hu Tai


Standing Member :

Zhang Yuanxing

Feng Lijian

Xiang Tianbao


Zhou Huihong

Li Weimin

Xu Xiaoxiong


Standing Committee of Jiangmen Municipal People’s Congress

Chairman:

Lin YingwuVice Chairman:

Yi Zhongqiang

Zhong Jun

Wu Guojie


Guo Jianhong

Zhen Renwang

Gu Dahua

 Jiangmen Municipal People’s Government

Mayor:

Liu YiVice Mayor:

Xu Xiaoxiong

Lin Chunsheng

Lin Feiming


Cai Dewei

Lai YanfenJiangmen Political Consultative Conference

Chairman:

Zhou WeiwanVice Chairman:

Zhao Cuiling

Lan Hua

Xiang bin


Ma Yuemin

Hu Nianfang

Ren Anliang


Zhou Jinming

Fei Weidong
Briefing of This Website : Sitemap | About Us | Contact Us
Hot Links : China Daily | China Vista
Copyright Jiangmen Municipal People's Government All Rights Reserved